Onze actie : informeren, individuele verdediging en onderhandelen
Informeren. Dit is en blijft de allereerste missie van een goede vertegenwoordiger. Nuttige informatie die goed circuleert lost namelijk 95% van de problemen op voordat deze zich voordoen! De NCK streeft er naar om op regelmatig basis kritische maar neutrale informatie te verstrekken en deze open te stellen voor zoveel mogelijk medewerkers. Onze informatie is gebaseerd op de inhoud van de verschillende vergaderingen (ondernemingsraad, pensioenfonds, commissie sociale wetten, COPERSCO) maar ook op onze individuele expertise en onze netwerken.
Advies en individuele verdediging. Een meningsverschil met uw hiërarchie, een probleem met uw voordelen (salaris, pensioen, …) of een probleem met de inspectie, wij zijn er om u te helpen. We kunnen het niet genoeg herhalen, kom advies inwinnen voordat het te laat is wanneer u uitgenodigd wordt voor een “verplichte” vergadering. Onlangs hebben sommige vakbonden de keuze gemaakt om in de kranten te communiceren over ontslagen ten gevolge van ernstige fout op basis van ‘misbruik’ van de leasewagen. Wij zullen ons hier beperken tot de stelling dat de gevallen waar de NCK bij betrokken was, niet zo negatief geëindigd zijn.
Onderhandelen is een onderwerp waarbij men terughoudend, voorzichtig, eerlijk en realistisch moet zijn.
Terughoudend: De eerste stap is uiteraard het begrijpen van de situatie van onze tegenpartij, in dit geval de directie van ING België, en het te allen tijde onderhouden van een constructieve relatie. De overgrote meerderheid van de dossiers wordt informeel behandeld. Het is goed om een papier te ondertekenen, het is veel beter om bij te dragen aan het schrijven ervan (en het te begrijpen) voordat je het ondertekent.
Voorzichtig: Het heeft geen zin om onze gesprekspartners in moeilijkheden te brengen in de lopende dossiers. Dit kan alleen maar nadelig zijn voor de belangen van de medewerkers.
Eerlijk: Als het gaat om het verlagen van de loonmassa, is de eerste prioriteit van onze Belgische bedrijven het verlagen van het aantal werknemers boven 55. Het 55+-plan is dan ook een voorstel vanuit de directie, niet vanuit de vakbonden. Het management van ING België heeft veel inspiratie bij het fiscaal optimaliseren van de loonmassa (cafetariaplan, pensioenfonds, 55+-plan, enz.). Dit is het resultaat van het werk en de bereidwilligheid van het management, niet van de vakbonden. Het is onze taak om het management te begeleiden en te adviseren over de beste impact op de medewerkers in deze zaken.
Realistisch: Enkele voorbeelden van onze concrete bijdragen. Deze zijn in de notulen van de vergaderingen terug te vinden en kunnen hier dus probleemloos gecommuniceerd worden.
– De opname in het sociaal plan van ‘Start Your Own Business’, de enige positieve maatregel voor vrijwillig vertrek van toepassing voor iedereen. Het oorspronkelijke streefcijfer werd duidelijk overtroffen en zo werden extra naakte ontslagen vermeden.
– De optie Add-on Mobility voor 100% elektrische auto’s, die de mogelijkheid biedt om een auto te huren met meer autonomie of meer ruimte voor een korte periode. Op het moment dat wij dit voorstelden, was de eerste reactie dat dit te ingewikkeld was. Maar toen het contract met Alphabet opnieuw werd onderhandeld, werd deze oplossing gerealiseerd.
Wat willen wij doen in de toekomst?
Vooreerst de sociale dialoog bij ING blijven verbeteren en deze trachten te depolitiseren:
– Minder cliëntelisme en meer professionaliteit;
– Meer en op constructieve wijze informeren;
– Voor belangrijke dossiers – netwerk, segment, groep, … – (beter) anticiperen.
Een strijd voeren die aandacht besteedt aan de kwaliteit van de jobs in deze moeilijke tijden. Wij proberen niet ten koste van alles zinloze banen te behouden, maar we zijn zwaar beledigd als ‘onze’ jobs ge-offshored worden naar het buitenland, waarbij verschillende landen met verschillende sociale wetten tegen elkaar uit gespeeld worden.
En ook: activiteiten voorstellen die verder gaan dan bioscooptickets maar die een netwerk van kaderpersoneel aanspreken.
Om dit te doen, hebben wij uw stem nodig!
Ons team voor de verkiezingen :
PIRSON Pierre – D’ANTUONO Leo – SOHIER Kathleen – HEYLEN Jan – VERMEIREN Nancy
TOUSSAINT Nicolas – JANSS Céline – DELVIGNE Jean-Pierre – DECARPENTRIE Edouard
PEETERS Thierry – TERWAGNE Patrick – RUTTIENS Antoine – CAIRA Sergio
DANIELS Patrick – SOUNARD Jean-Philippe – DULUINS Fabrice – CONNOR Stefano
THONUS Thierry – PERVAZ Houriya – COTTON Luc – STAES Vinciane
DERNONCOURT Christophe – DUPONT Olivier