---

  For English-speaking colleagues, we do apology not having an English version due to the overload of activities on our team.   But do not hesitate to contact us to raise your questions.

_______________________________________________________________________

 

Ondernemingsraad van 4 mei 2017

In afwezigheid van CEO Erik Van den Eynden, voorgezeten door Krista Baetens, CRO.

Orange Bridge is dood. Leve Unite.

ING heeft beslist om het bouwen van bruggen (of ze nu oranje zijn of niet) aan Besix over te laten en concentreert zich op het eenmaken van ING (eenmaking van diensten, één platform …); vandaar de nieuwe naam "Unite’.

Algemene voorstelling van het plan voor de volgende 6 maanden

‘Key’ boodschappen

- De principes veranderen niet, maar er zijn enkele wijzigingen Plan per Plan (vooral vertraging).

- Redeployments voor 31 augustus in het kader van : Agile, E2E Dreyfus, TOM Procurement, Retail Managers, Client Services (CLT) fase 1

- Outsourcing FMD voorzien voor uitvoering tijdens de zomer.

De directie heeft 25 tussentijdse objectieven (mijlpalen) opgesteld om de vooruitgang van de transformatie in Q2 en Q3 op te volgen. Alle indicatoren zijn groen ! Laten we hopen dat we geen "watermeloen"-effect zullen krijgen.

(watermeloen"-effect : groen aan de oppervlakte, maar bij het doorsnijden wordt die rood)

Keuze van bedrijven voor outplacement en opleiding (Job Accelerator)

De firma SBS werd gekozen in het kader van ‘Job Accelerator (12 dagen vorming).

Voorstelling per project

In ware commandostijl (zie korte samenvatting in bijlage) en zonder echte discussie werden 70 slides doorgenomen met de grote lijnen voor de verschillende projecten, die in de volgende weken in detail voorgesteld zullen worden.

De lijst met change initiators werd op het intranet gepubliceerd: (link)

Planning van de gedetailleerde presentaties

9 mei : E2E agile en Dreyfus

 11 mei : Digitale versnelling, Transformatie Retailnet (fase 1), Clienst Services (fase 1), Offshoring, TOM Procurement (fase 1) uitgesteld naar 18 mei

 18 mei : Financial Markets , TOM Risk

 1 juni : Facility management , TOM Collections

 

 15 juni : Transformatie Retailnet (fase 2 en 3)

 4 juli : Client services (fase 2)

We wensen de bank en haar werknemers heel veel sterkte bij de transformatie.

Het team NCK/CNC.

 

Annex :

Samenvatting van de 70 voorgestelde slides

1. Digitale versnelling – detail op 11 mei

Objectief : ons digitaal aanbod verbeteren en onze klanten die diensten willen van de kantoren naar de e-kanalen leiden terwijl we onze backoffice automatiseren

Roadmap over 3 jaar om van ING een digitale bank te maken. 5 « coupons » (digitaal dienstenaanbod, maar behandeld door een bediende of een robot. 56 backoffice taken worden reeds uitgevoerd door een robot.

2. Client Services – detail op 11 mei

Objectief : het organiseren van dienstverlening op afstand (telefoon, video, chat …) voor die klanten waarvoor of momenten wanneer digitale interactie alleen niet zou volstaan.

Het redeployment proces zal in 2 fasen verlopen. Fase 1 wordt voorgesteld in de ondernemingsraad van 11 mei.

Fase 1 : lead functies (circle lead, agile coach) met inbegrip van scoping, jobprofielen, schaling, beoordelingscriteria, matching.

Start centralisatie van activiteiten « easy sales en servicing » vanaf 2017 (« om de huidige understaffing op te vangen »)

Décision concernant le site au sud du pays Namur / Louvain-la-Neuve à prendre avant fin Q2 2017 Maintien d’un CLT à Hasselt (Dans le domaine de Daily Banking, pour 10 places )

Beslissing omtrent de lokatie van de site in het zuiden van het land (Namen/LLN) zal genomen worden voor eind Q2 2017. Behoud van een CLT (Customer Loyalty Team) in Hasselt, goed voor 10 plaatsen.

Nieuwe wijze van functioneren (CLT) : piloot Q4 2017

3. Transformatie Retailnet – detail fase 1 op 11 mei

Met ingang van 11 mei zal er 6 maandelijks in de Ondernemingsraad aangekondigd worden hoe de planning voor de volgende 6 maanden voor de agentschappen er uit ziet: sluiting van agentschappen, fusie of overgang naar zelfstandig statuut.

4. Offshoring PM&CS - detail op 6 mei.

De offshoring werd tijdens de fase Renault stopgezet en er wordt gemeld dat de planning afgestemd is op het proces van redeployment voor Client Services.

Op 47 FTEs, zijn er 40 medewerkers geïmpacteerd door gedeeltelijke offshoring en zij zullen het redeployment proces fase 2 doorlopen voorzien voor 1 september. De 7 personen uit de teams die volledig geoffshored worden komen meteen in Job Accelerator terecht. Het management heeft zich geëngageerd om de betrokken teams te informeren op vrijdag 5 mei.

5.TOM Collections – detail op 1 juni

Objectief : oprichten van een ‘Collections Competence Center’ bij Fiducré die invorderingsdiensten zal leveren (vroeg/late fase van wanbetaling en invordering)

Er werden dit trimester piloten opgestart en de juridische overdracht naar een nieuwe juridische entiteit is voorzien voor het derde trimester. Enkele extra FTE’s zullen getransfereerd worden op basis van een "meer gedetailleerde analyse’ van de activiteiten".

6. Wholesale Banking – detail van de impact op Client services op 11 mei

Geen impact wat betreft FTE’s in 2017, behalve de CSAM-organisatie die naar de structuur CLT overgebracht zal worden (en die dus behandeld zal worden in de presentatie van 11 mei).

7. Mid Corp & institutionals – detail van de impact E2E Agile op 9 mei – slides beschikbaar op intranet

Geen impact wat betreft FTE’s in 2017, Impact voor wat betreft de organisatorische wijzigingen met CRM en Welcome team voor iedereen.

8. Financial Markets - detail op 18 mei

Wat vertraging (IRD non Linear en GEP Trading), verschuiving naar 2018. Er werd beslist om voor een interne oplossing voor Sophis te gaan. Hierdoor vervalt de aangekondigde VTE-vermindering in 2017 bij de Quants. Er wordt vermeld dat de impact op de personen kan afwijken van de principes, rekening houdend met het specifieke karakter van bepaalde jobs.

9. E2E Agile – detail op 9 mei

Objectief : invoering van het end-to-end Agile model in het hoofdkantoor van ING België. Bevestiging van alle teams in scope van Agile. Er wordt nog gewerkt aan de design. Redeployment voorzien tijdens de zomer (communicatie in de volgende weken) om van start te gaan met een piloot in Q4 en volledig vanaf 1;1.2018.

10. ITS – detail op 9 mei

Objectief : Garanderen dat ITS België een sleutelrol kan blijven spelen binnen ING

Enige verschil ten opzichte van het plan, geen reductie op het niveau NFRO in 2017.

Ondanks het grote aantal vertrekken, worden dezelfde cijfers gepresenteerd.

Redeployment gepland tijdens de zomer op hetzelfde moment als E2E Agile. In voege gaan van de nieuwe organisatie op 1.1.2018.

11. Risk TOM – detail op 18 mei

Objectief : verbeteren en samenbrengen van alle ‘risk’ functies door digitalisatie, optimalisatie en standaardisatie.

Vooral voorbereidende activiteiten in de komende maanden.

12. Procurement – detail op 11 mei (uitgesteld)

Objectief : de inkooporganisatie laten evolueren tot een meer flexibele, efficiënte en klantgerichte organisatie met hogere vaardigheden en steunend op de organisatie van Global Procurement. Vertraging van 3 maanden, training voorzien eind van het jaar, golf 2 : uitbesteding in 2018.

13. FMD – detail op 1 juni

Objectief : de geplande implementatie van TFM betekent een ingrijpende verandering die een rationalisering van de FMD organisatie beoogt door de Facility Management activiteiten over te hevelen naar een gespecialiseerde dienstverlener.

Lichte vertraging – overhevelen van de medewerkers voorzien voor 1/1/2018. Update tijdslijn : 22/05/2017 : beslissing MBB

---