Our website and ... subscribe to our newsletter
---

 

 

 For English-speaking colleagues, we do apology not having an English version due to the overload of activities on our team.   But do not hesitate to contact us to raise your questions.

VERSION  FR  SOUS LA VERSION NL.

_______________________________________________________________________

Beste allen,

Betreft : Informatiefase vanwege de Directie en opzetten van werkgroepen door NCK/CNC

De fase van informatie en consultatie die op 3 oktober door de Directie opgestart werd, is aan de gang.

Momenteel stellen wij vast dat de directie in de ondernemingsraad enkel de informatie bezorgt die zij zelf als nuttig beschouwt en er komt een dag dat het einde van die fase bereikt is.

Op dat moment worden wij geacht om zelf het initiatief te nemen en de vragen, die nog nodig zijn om het hele dossier te verduidelijken, aan de Directie te stellen.

Als de Directie - al dan niet - op onze vragen geantwoord zal hebben, hebben wij nog de mogelijkheid om eventueel tegenvoorstellen te formuleren.

De Directie wordt dan verondersteld om op alle punten die wij aanbrengen te reageren en ons aan te geven wat zij met onze tegenvoorstellen denkt te doen.

En dan zal de fase van informatie en consultatie pas afgerond zijn.

Reden van onze oproep naar jullie

Bij het NCK/CNC hebben wij beslist om werkgroepen in het leven te roepen die zich in het kader van deze procedure over de verschillende projecten zullen buigen.

Om maximaal gebruik te maken van de expertise aanwezig binnen de bank en trouw aan ons engagement, willen wij beroep doen op jullie.  Wij zoeken een aantal ‘experten’ die willen meewerken en hun know-how ter beschikking stellen om de projecten van de directie kritisch te onderzoeken (‘challenge’).

Indien u geïnteresseerd bent om hieraan mee te werken voor een – of meerdere – van de dossiers, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een eerste gesprek. Wij kunnen jullie dan daarna in contact brengen met de personen die deze werkgroepen zullen begeleiden.

De te behandelen dossiers :

• ·         Nieuw dienstverleningsmodel voor onze klanten/ICC

• ·         RECORD deels geïntegreerd in ING en optimalisatie van het netwerk

• ·         Wholesale Banking

• ·         Midcorp & Institutionnals

• ·         Financial Market

• ·         Agile E2E

• ·         Dreyfus / IT Efficiency

• ·         New platform and shared delivery

• ·         Collection (FIDUCRE)

• ·         Risk

• ·         FMD

• ·         HR

• ·         Procurement

• ·         Finance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Uiteraard zullen wij bij alle gesprekken en eventuele vergaderingen in deze context rekening houden met uw wensen van confidentialiteit. 

Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Voor het team NCK/CNC :

Leo D Antuono, Pierre Pirson, Yves Decroly, Ronald Briffaers, Kathleen Sohier, Philippe Vonck, Sandra Hougardy, Patrick Terwagne

 

______________________________________________________________________

Bonjour,

Concerne : Phase d’information de la Direction et création de groupes de travail par la CNC/NCK.

Chères et chers collègues,

La phase d’information et de consultation initiée par la Direction le 3 octobre suit son cours.

A l’heure actuelle, la direction pousse l’information qu’elle juge utile vers le conseil d’entreprise et nous arriverons bien un jour ou l’autre à ce que la Direction considèrera comme la fin de cette période.

A ce moment, nous sommes censés prendre le relais et poser à la Direction les questions nécessaires afin d’éclaircir nos pensées.

Lorsque la Direction aura répondu à ces questions, nous pourrons alors le cas échéant formuler des contre-propositions.

La Direction est alors censée répondre à tous les points que nous avons soulevés et nous signifier ce qu’elle compte faire de ces contre-propositions.

S’achèverait alors la phase dite d’information et de consultation.

Raison de notre appel vers vous

A la CNC/NCK, nous avons décidé de créer des groupes de travail prenant en charge les projets initiés par la banque dans le cadre de cette procédure.

Afin de bénéficier de toutes les expertises de la banque et fidèles à nos engagements, nous faisons appel à toutes celles et tous ceux qui désirent apporter leur contribution et leur know-how pour challenger les projets de la direction.

Si un -ou plusieurs- domaines cités suscitent votre intérêt , n’hésitez pas à me contacter afin que nous répondions à vos interrogations et le cas échéant vous mettre en contact avec la personne qui s’est engagée à encadrer ces groupes de travail.

 

Les domaines à traiter sont les suivants :

• ·         Nouveau service modèle de service pour les clients / ICC

• ·         Intégration partielle de Record et optimisation du réseau

               d’ agences

• ·         Wholesale banking

• ·         Midcorp & Institutionnals

• ·         Financial Market

• ·         Agile E2E

• ·         Dreyfus / IT Efficiency

• ·         New plateform et shared delivery

• ·         Collection (FIDUCRE)

• ·         Risk

• ·         FMD

• ·         HR

• ·         Procurement

• ·         Finance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est bien évident que ces demandes d’information et éventuelles réunions se feront,  pour celles et ceux qui le désirent, dans la plus stricte confidentialité.

N’hésitez donc pas à nous contacter pour en savoir plus.

Pour l’équipe CNC/NCK :

 

Leonardo D’Antuono

  

 

---